Disclaimer voor a4beauty.nl

A4Beauty schoonheidssalon en praktijk voor acne (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen A4Beauty, verleent u hierbij toegang tot a4beauty.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

A4Beauty behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

A4Beauty spant zich in om de inhoud van a4beauty.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op a4beauty.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van A4Beauty.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op a4beauty.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met A4Beauty.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op a4beauty.nl. A4Beauty oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op a4beauty.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan A4Beauty nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij A4Beauty en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van A4Beauty, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Geef een reactie